Faaliyet Alanlarımız


Katı Atık Yönetimi

Belediye alanları içinde oluşan karışık evsel atıkların çevre mevzuatı kapsamında taşınması, türlerine göre sınıflandırılması ve bertaraf edilmesi için sürdürülebilir uygun çözümler araştırılması, projelendirilmesi ve bu projelerin hayata geçirilmesi.

EVSEL KATI ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLAMASI
Belediye alanları içinde oluşan evsel katı atıkların denetim altına alınması için düzenli depolama yöntemi, katı atıklardan oluşan sızıntı suyu ve depo gazının kontrollü olarak uzaklaştırılması ve uygun yöntemlerle bertarafının sağlanmasıdır. Oluşan depo gazından elektrik ve ısı enerjisi üretilir.

ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI
Ülkemizde karışık olarak toplanan evsel katı atıklar içinde bulunan geri dönüşüm ve geri kazanımı mümkün malzemelerin ayrıştırılması amacıyla uygun tesislerin projelendirilmesi, yapılması ve işletilmesi.

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ
Karışık toplanmış karışık ambalaj atıkların türlerine göre ayrılması ve sınıflandırılması ve bu atıkların uygun geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine gönderilmesi.

KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARI
Özellikle düzenli depolama sahalarına uzak mesafelerde bulunan kentlerin atıklarını birleştirip daha büyük kapasiteli araçlara aktarmak ve bu şekilde idarelerin nakliye maliyetlerini düşürmek amacıyla katı atık aktarma istasyonlarının projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi.

ATIK TAŞIMACILIĞI HİZMETİ
Belediyelerin mücavir alanları içinde toplanmış evsel atıkların katı atık aktarma istasyonlarından alınarak uygun araçlarla düzenli depolama sahalarına taşınması.