Bizi Tanıyın

Era Çevre Teknolojileri A.Ş.

Era Çevre Teknolojileri A.Ş., gelişen teknoloji ve hızla artan endüstrileşmeyle beraber birçok çevresel problemin baş göstermesi sonucu, bu problemlere doğru teknolojiyle uygun çözümler bulmak hedefiyle 1999 yılında kurulmuştur.

Bu tarihten itibaren, yaptığı araştırmalar, geliştirdiği projeler ve kurduğu tesisler ile çevre ve insan sağlığını göz önünde bulundurarak hareket etmiş ve bu alanda lider olmayı hedeflemiştir.

2003 yılında ‘Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu’ konusunda AR-GE çalışmalarına başlayan firma, bu alanda çalışan birçok uluslararası firmayla görüşüp, farklı teknolojileri karşılaştırdıktan sonra dünyanın en büyük otoklav sterilizasyon sistemi üreten firmasıyla iş birliği yaparak otoklavla sterilizasyon teknolojisini Türkiye’ye getirmiştir.

 

Era Çevre Teknolojileri Türkiye’de; Bursa, Sakarya, Kastamonu, Sivas ve Kütahya’da faaliyet gösteren Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisleri ile sektöründe lider hizmet sağlayıcıdır. İstanbul, Gaziantep ve Elaziğ Tıbbi Atık Sterilizasyon tesislerinin de kurucusudur.

 

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu ile faaliyetlerine başlayan Era Çevre Teknolojileri zamanla yatırım ve hizmet alanlarını genişleterek, ‘Geri Dönüşümden Enerjiye’ sloganıyla Türkiye’nin farklı şehirlerinde kurduğu ve işlettiği tesislerde ‘Katı Atık Yönetimi’ ve ‘Atıktan Enerji Üretimi’ yapmaktadır.

ERA Çevre Teknolojileri, 2017 yılında Sakarya Büyük Şehir Belediyesi ile imzaladığı sözleşme ile Sakarya Entegre Katı Atık Yönetim A.Ş.’yi (SEKAY) kurmuştur. SEKAY, Türkiye’nin Yap İşlet Devret (YİD) kanunu çerçevesinde yapılmakta olan ilk Tam Entegre Sıfır Atık Projesidir. 14 MW kurulu güçte, Depo Gazı ve Biyogaz’dan elektrik üretilen bu tesiste aynı zamanda atıklar Otomatik Geri Dönüşüm Tesisi’nde ayrıştırılmakta ve ekonomiye yeniden kazandırılmaktadır. Tesiste, Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretimi (RDF), Kompost ve Organomineral Gübre Üretimi de yapılmaktadır.

ERA Çevre Teknolojileri, Erzincan’da kurduğu tesisinde de Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) geri dönüşümü gerçekleştirmektedir. ÖTL geri dönüşümü, ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin piroliz yöntemi ile bileşenlerine ayrılarak yeniden kullanılabilir hammaddeler haline getirilmesi işlemidir. ÖTL geri dönüşümü; gerek çevrenin korunması, gerekse de değerli hammaddelerin geri kazanımı açısından büyük önem taşımaktadır. ÖTL geri kazanımı sonucu oluşan ürünler hammadde veya yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılır. ERA Çevre Teknolojileri, patentli ‘Sürekli Akış Piroliz’ işlemiyle atık lastiklerden yağ, gaz ve karbon siyahı üretir. Üretilen pirolitik yağ ile de dizel motorlarda elektrik üretilmektedir. Erzincan’daki bu tesis dünyada ömrünü tamamlamış lastikleri hammadde olarak kullanan ilk elektrik santralidir. (Kurulu Güç 12 MW). Piroliz işlemi sonucu üretilen karbon siyahı da pek çok farklı sektörde kullanımı olan aynı zamanda Türkiye’nin de dünyanın 5. büyük ithalatcısı olduğu değerli bir üründür. ERA Çevre Teknolojileri, bu ürünü ‘Green Carbon Black’TM  markasıyla piyasada çeşitli sektörlerde satışını gerçekleştirmektedir.

Sakarya ve Erzincan tesislerinde üretilen elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji olarak ülkemizde YEKDEM kapsamında değerlendirilmektedir.

ERA Çevre Teknolojileri, sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile üretken, verimli ve yönlendirici çalışmalar yaparak Türkiye’de ve uluslararası platformda çevre sorunlarına çözüm getiren yeni ve saygın projelerde yer almak ilkesi ile hareket etmeye devam etme arzusundadır.


Misyonumuz

Atık Yönetim Sistemleri ve Çevre Teknolojileri alanında yaptığı hizmetleri ve projeleri öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla insanlığın hizmetine sunmak ve çevreye değer katacak sürdürülebilir çözümler üreterek refahın artmasına katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Sahip olduğumuz deneyim ve uzmanlık ile üretken, verimli, yönlendirici çalışmalar yaparak Türkiye’de ve uluslararası platformda saygın, tercih edilen ve kendi alanında lider olmak.


Kalite Çevre Ve İSG Politikası

ERA ÇEVRE OLARAK BİZ;

• Tıbbi Atık Sterilizasyonu Faaliyetlerinde, zamanında ve kaliteli hizmet vermeyi,

• Kaynaklarımızı; Ekipman, Personel ve Tedarikçilerimizin verimliliğini artırarak sektörde aranan bir kuruluş olmayı,

• Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini,

• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

• Tüm faaliyetlerimizde enerji tasarrufunu teşvik edecek ve küresel ısınmayı azaltmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimize,

• Kalite, Çevre ve İSG Politikamızı tüm ilgili taraflara bildirecek ve çevre koruma konusundaki bilgilerini arttıracağımızı,

• Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltıp, geri dönüşümlü olmalarını sağlayacağımızı ve tekrar kullanacağımızı,

• Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemleri geliştireceğimizi,

• Faaliyetlerimizden doğan çevresel kirliliğin önlenmesini,

• Firmamız sınırları içerisinde çalışan personel ve ziyarete gelen tüm insanların güvenliklerini sağlamayı,

• Tesisimizde veya bölgemizde meydana gelebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,

• Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

• Çalışanlarımızın katılımı ile Kalite, Çevre ve İSG sistemlerinin sürekli iyileştirme ile devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken Yasal Mevzuatlara uymayı taahhüt ederiz.


Kalite Belgelerimiz

ERA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ; saygınlığını ve yapmış olduğu çalışmalarındaki kalitesi ile güvenilirliğini almış olduğu belgeler ile de tescillemiştir. Kalitemizden ödün vermeden devam ediyoruz.