Faaliyet Alanlarımız


Gübre Üretimi

Tarımsal faaliyetler sonucu oluşan atıklar çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde açık alanlarda depolanmaya devam etmektedir. Ayrıca evsel katı atık içinde bulunan organik atıklarda düzenli depolama sahalarında bertaraf edilmektedir. Fakat bu atıkların çok verimli toprak iyileştirici ve organik gübre olma potansiyeli vardır. ERA Çevre bu atıklardan enerji, kompost, gübre, organik gübre, organomineral gübre üretimi amacıyla çevre ve tarım mevzuatları çerçevesinde değerlendirmekte ve bu işlemlere uygun tesislerin projelendirilmesini ve işletilmesini sağlamaktadır.