Faaliyet Alanlarımız


ÖTL Geri Dönüşüm-Geri Kazanımı

Ömrünü tamamlamış lastik geri dönüşümü, kullanım ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin bileşenlerine ayrılarak yeniden kullanılabilir hammaddeler haline getirilmesi işlemidir.

Ömrünü tamamlamış lastiklerin (ÖTL) geri dönüşümü, gerek çevrenin korunması, gerekse de değerli hammaddelerin geri kazanımı açısından büyük önem taşımaktadır.

ÖTL Geri kazanımı sonucu oluşan ürünler veya yan ürünler hammadde veya yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılır.