Faaliyet Alanlarımız


Yenilenebilir Enerji Üretimi

Depo gazı yüksek konsantrasyonlarda metan içeriği ile yanma ve patlama tehlikesi içermekte, yangın riski oluşturmaktadır. Kötü koku yaymakta ve bitkileri kurutabilmektedir.

DEPO GAZI (LFG)

Depo gazı yüksek konsantrasyonlarda metan içeriği ile yanma ve patlama tehlikesi içermekte, yangın riski oluşturmaktadır. Kötü koku yaymakta ve bitkileri kurutabilmektedir. Bu nedenle önemli bir sera gazı olan metanın tüm bu etkilerinden korunmak amacıyla kontrol altına alınması zorunludur. Depolama sahası içinde yayılma gösteren depo gazı toplanarak içten kojeneratörler vasıtasıyla ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.BİYOGAZ

Ülkemizde tarımsal faaliyetler sonucu oluşan atıklar (büyükbaş hayvan gübresi, tarım atıkları, kümes hayvanları gübresi) ve evsel katı atık içinde bulunan organik atıklardan anaerobik çürütücülerde metan oranı yüksek olan biyogaz elde edilir. Bu biyogaz uygun yöntemlerle toplanarak ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.


PİROLİTİK YAĞ VE GAZ

Piroliz yöntemi ÖTL geri kazanım yöntemlerinden biridir. Bu yöntem sonucu oluşan pirolitik yağ ve gaz yüksek enerji potansiyeline sahiptir. ÖTL menşeili pirolitik yağ ve gaz kullanılarak ısı ve elektrik enerjisi üretilmektedir. Ülkemizde bu elektrik enerjisi YEKDEM kapsamında değerlendirilmektedir.