Faaliyet Alanlarımız


Çevre Danışmanlık

ERA Çevre Teknolojileri A.Ş; 1999 yılından beri yürütmüş olduğu AR-GE çalışmalarının yanı sıra uzman kadrosuyla birlikte 2011 yılından günümüze kadar çevre danışmanlık hizmeti de vermektedir. Bu kapsamda; Çevre Yönetimi, Çevre İzin ve Lisans ve Çevre ve Atık Yönetimi faaliyetlerinin mevzuatlara uygun bir şekilde yürütülmesi konusunda danışmalık hizmeti vermektedir. 

 

10/09/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği ve 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında; 

Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.


Organize sanayi bölgesi, ihtisas organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ve serbest bölge yönetimleri bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

 

Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olan yataklı ve günübirlik tedavi kurumları, en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.


ERA Çevre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi almış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı Çevre Görevlisi belgeli uzman mühendisleri ile işletme ve tesislere aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;


 • Çevre Mevzuatı Açısından Uygunluk Denetimlerinin Yapılması

  Çevre Görevlisi Görevlendirilmesi 

Havaalanları (Yeşil Havaalanı Projesi kapsamında, (IST, SAW, ESB, ADA, ADB) )

Sanayi Kuruluşları

Hastaneler (Kamu Hastaneleri Birlikleri)

Organize sanayi bölgeleri

Atık Yönetim Tesisleri

Oteller

 • Geçici Faaliyet Belgesi için ilgili başvuruların yapılması

  Çevre Lisans Başvurularının Yapılması

  Atık Yağ Beyanlarının Yapılması

  Ambalaj Atık Beyanlarının Yapılması

  BEKRA Bildirimi

  Tehlikeli Atıkların Beyanı

  Tehlikesiz Atıkların Beyanı

  Yıllık Bilinçlendirme ve Özendirme Çevre Eğitimlerinin Verilmesi

  Endüstriyel Atık Yönetim Planının Hazırlanması

  Tıbbi Atık Yönetim Planı HazırlanmasıÇevre danışmanlık hizmeti sunduğumuz yerlerden bazıları şu şekildedir:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Sivas Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği(KASMİB) Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

KÜKAB Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Erzincan ÖTL Geri Dönüşüm/Geri Kazanım Tesisi

Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi

TGS Yer Hizmetleri A.Ş. (IST, SAW, ESB, ADA, ADB)  TGS Yer Hizmetleri A.Ş. nin İzmir ve Adana da bulunan istasyonları için genel müdürlük ten yeşil kuruluş ünvanı alınmış olup; söz konusu diğer istasyonlar için de başvuru devam etmektedir.