Tesisler

Kastamonu Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi


Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) ile yapılan sözleşme sonucunda kurulan tesisimiz, yeni yönetim sistemi ile tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanmasını, özel tasarlanmış lisanslı araçlarla taşınmasını ve sterilizasyon işlemine tabi tutularak bertarafını sağlamaktadır. Tıbbi Atıklar özel tasarlanmış tıbbi atık kovaları ile toplanıp hassas teraziler ile tartılarak teslim alınır. Bu bilgiler online olarak sağlık kuruluşuna ve ilgili kamu idarelerine ulaştırılmaktadır.

2012 yılında faaliyete geçen tesisimiz kapasitesi Kastamonu ve çevre illerin tıbbi atıklarını bertaraf edecek şekilde planlanmıştır. Halen Kastamonu ve Çankırı ilindeki tüm tıbbi atıkları sterilize etmektedir.

  • Kastamonu

  • Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

  • 3500 ton/yıl

  • 2012

Genel Kapasite
3500 ton/yıl
Günlük Çalışma Kapasitesi
8 Saat
Kapasite Dahilindeki İller
2 İL