Tesisler

Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (Sekay)Ülkemizdeki nüfus ve sanayileşme artışı ve halkın tüketim eğilimlerindeki değişiklikler ile birlikte evsel katı atıkların türleri ve miktarları giderek artmakta, bu da çevre ve insan sağlığı açısından tehlikenin önemli boyutlara çıkmasına neden olmaktadır. Bu sebeple katı atıkların uygun bir yönetim sistemi ile yönetilmesi ve mer’i mevzuat hükümleri doğrultusunda bertaraf edilmesi çevre ve insan sağlığı açısından kaçınılmazdır.

 

Sakarya sınırları içerisinde yer alan tesisimizde katı atıklar düzenli depolama suretiyle bertaraf edilmekte olup, geri dönüşüm ve geri kazanımı da içerecek şekilde entegre bir katı atık yönetim sistemi kurulmuştur. Böylece geri kazanımı mümkün olan atıklar ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılmakta, ayrıştırılabilir yanan atıklar atıktan türetilmiş yakıt üretiminde kullanılmakta, atığın organik kısmından biyometanizasyon yöntemi ile biyogaz elde edilmekte, bu biyogaz yakılarak elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülmekte ve sonrasında kalan atık susuzlaştırılarak kompost ve/veya gübre üretilmektedir. Bu belirtilen kazanımların yanısıra katı atık düzenli depolama tesisinin de ömrü işletme sonunda uzatılmış olacaktır.

Bakınız sekay.com.tr

  • Sakarya

  • Entegre Katı Atık Yönetimi (Sekay)

  • 681 ton/gün

  • 2009

Genel Kapasite
681 ton/gün
Günlük Çalışma Kapasitesi
Kapasite Dahilindeki İller